fbpx

TextbearbetningTextbearbetning
En bra text är korrekt, kärnfull och välformulerad. Den är läsvänlig och anpassad efter målgruppen. Med vår hjälp får du texten kontrollerad med mottagarens ögon och du undviker hemmablindhet. Vi korrekturläser din text och rättar till skriv- och språkfel. Meningsbyggnaden kontrolleras och vi säkerställer att det inte förekommer exempelvis syftningsfel, som kan göra att budskapet går förlorat.
Oavsett om du har ett kort budskap eller en längre text, behöver den avvägas för att slå an rätt ton. Kunskap om målgruppen är lika viktig som ett tydligt budskap eller relevant information om din produkt. Att formulera sig enkelt och tydligt är svårare än vad många tror.

Boka ett strategimöte med oss så kan vi gå igenom förutsättningarna för din kampanj. Ett möte är alltid trevligt och kostnadsfritt.